ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2019


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2019
Φορέας χρηματοδότησης : Πράσινο Ταμείο
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : Κ.Χ. 2019
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού όλης της χώρας
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ)
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός του προγράμματος με τίτλο «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2019» προϋπολογισμού 15.000.000 ευρώ είναι η χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού για την απόκτηση αμιγώς Κοινοχρήστων Χώρων (Κ.Χ.) και χώρων πρασίνου που προβλέπονται σε εγκεκριμένα Ρυμοτομικά Σχέδια, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη πολεοδομική σημασία και των οποίων η εξασφάλιση αποζημίωσης έχει επείγοντα χαρακτήρα.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού για την απόκτηση αμιγώς Κοινοχρήστων Χώρων και χώρων πρασίνου
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 15.000.000 ευρώ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 30/12/2019  Λήξη: 31/07/2023
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Η παρούσα πρόσκληση αφορά μόνο ώριμες προς χρηματοδότηση προτάσεις σε τεχνικό-οικονομικό επίπεδο
- Οι Δήμοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για τη χρηματοδότηση της απαλλοτρίωσης κοινόχρηστων χώρων εφόσον οι χώροι καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ως κοινόχρηστοι χώροι και χώροι πρασίνου όπως πλατείες, άλση, πράσινο, παιδικές χαρές, χώροι στάθμευσης
- Αιτήματα που αφορούν ειδικά τη διάνοιξη δρόμων, πεζοδρόμων κ.λ.π. (υλοποίηση ρυμοτομίας)
δεν εμπίπτουν στους στόχους του προγράμματος και δεν θα εξετάζονται
- Χώροι που ανήκουν στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και είναι χαρακτηρισμένοι ως
Κοινόχρηστοι Χώροι (περ. η παρ. 1 άρθρου 77 του Ν.4495/17) ή κοινωφελείς χώροι όπως εν προκειμένω χώροι προοριζόμενοι για εκπαίδευση, πρόνοια, πολιτιστικοί ή αθλητικοί χώροι κ.α. δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Πράσινο Ταμείο
- Κάθε αίτημα του Δήμου εκτός από την εξέταση της τεχνικο-οικονομικής ωριμότητάς του, αξιολογείται και ως προς το κριτήριο της πολεοδομικής και κοινωνικής συμβολής της απόκτησης του Κ.Χ.
- Χρήσιμος Σύνδεσμος: https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A84%CE%A0146%CE%A8844-10%CE%A9
Επικοινωνία : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, Ν.Π.Δ.Δ.
Τηλέφωνο : 210 5241919 & 5241903
Fax : 210 5241833
Email: info@prasinotameio.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση