ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Κατάλογος προσκλήσεων

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα : ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης»


Αριθμός προσκλήσεων : 13

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Υποδομές ύδρευσης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 24/07/2020 - 30/09/2021

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ03
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 24/07/2020 - 30/09/2021

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ05
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 24/07/2020 - 30/09/2021

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΑΤ02
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 28/08/2020 - 30/09/2021

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 29/09/2020 - 30/09/2021

Προηγούμενη123Επόμενη

Επιστροφή