ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Κατάλογος προσκλήσεων

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα : ERASMUS +


Αριθμός προσκλήσεων : 7

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Στρατηγικές Συμπράξεις για την αντιμετώπιση της κρίσης Covid-19 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 29/10/2020

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων 2020 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 26/02/2020

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Συμμαχίες Γνώσης 2020 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 26/02/2020

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 05/02/2020

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Βασική Δράση 2: Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 01/10/2019

Προηγούμενη12Επόμενη

Επιστροφή