ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Shaping Europe’s digital future

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία Δικαιούχων :
Ιστοχώρος προγράμματος : https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_en

Εκτύπωση   Προσκλήσεις