ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Κατάλογος προσκλήσεων

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα : Shaping Europe’s digital future


Αριθμός προσκλήσεων : 2

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Smart local Administration (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : CNECT/2020/3855995
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 10/09/2020

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : The EU Platform for regions (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : CNECT/2020/3855382
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 10/09/2020

Επιστροφή