ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Κατάλογος προσκλήσεων

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα : ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020


Αριθμός προσκλήσεων : 3

ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Πρόσκληση για το ΧΠ "Φυσικό περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις 2020" στους άξονες προτεραιότητας 1,2,4 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Περίοδος υποβολής προτάσεων : -

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΚΑΙΝΟΤΌΜΕΣ ΔΡΆΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΊΤΕΣ (2020) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ΦΠ&ΚΔ/ΑΠ5/2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 31/05/2021

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Πρόσκληση για το ΧΠ "Φυσικό περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις 2020" στον άξονα προτεραιότητας 3 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 02/12/2019 - 14/02/2020

Επιστροφή