ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας INTERREG V-B "Mediterranean (MED)"

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι : - Τόνωση της καινοτομίας μέσω της συνεργασίας μεταξύ ΜΜΕ, κρατικών αρχών και ερευνητικών φορέων
- Υποστήριξη των στρατηγικών χαμηλών εκπομπών άνθρακα και της ενεργειακής απόδοσης σε συγκεκριμένες περιοχές
- Προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων
- Ενίσχυση της διακυβέρνησης στη Μεσόγειο μέσω έργων συνεργασίας με τη συμμετοχή περιφερειακών, εθνικών και διεθνών εταίρων
Σκοπός : Η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής της Μεσογείου χρησιμοποιώντας καινοτόμες ιδέες και πρακτικές, προάγοντας την ορθολογική χρήση των πόρων και στηρίζοντας την κοινωνική ενσωμάτωση μέσω ολοκληρωμένης εδαφικής συνεργασίας
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις του προγράμματος θα κινούνται στο πλαίσιο των παρακάτω αξόνων:
- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
- ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ
- ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
(δείτε λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός : 275.905.320 ευρώ
Θεσμικό πλαίσιο : Ν. 4314/ 2014: ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
URL: www.interreg.gr
Τηλέφωνο: +30 2310 469600
e-mail: interreg@mou.gr
Παρατηρήσεις : Επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος είναι 57 Περιφέρειες από 10 Κράτη-μέλη της ΕΕ (Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ηνωμένο Βασίλειο-Γιβραλτάρ-) και 3 υποψήφιες χώρες IPA (Αλβανία, Βοζνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο). Η Ελλάδα συμμετέχει με το σύνολο των Περιφερειών της.
Ιστοχώρος προγράμματος : https://interreg-med.eu/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.espa.gr/el/Pages/staticInterregMED.aspx
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://interreg.gr/#Welcome

Εκτύπωση   Προσκλήσεις