ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Κατάλογος προσκλήσεων

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα : Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας INTERREG V-B "Mediterranean (MED)"


Αριθμός προσκλήσεων : 2

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : FIFTH CALL FOR MODULAR PROJECTS (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/02/2021 - 15/04/2021

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : FOURTH CALL FOR MODULAR PROJECTS (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 4TH CALL
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/10/2020 - 15/12/2020

Επιστροφή