ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Κατάλογος προσκλήσεων

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα : ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΤΑ 2023/ Πρόγραμμα για τη βελτίωση ενεργειακής απόδοσης εγκαταστάσεων οδοφωτισμού σε ΟΤΑ (προδημοσίευση)


Αριθμός προσκλήσεων : 0

Επιστροφή