ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Κατάλογος προσκλήσεων

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα : ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2023


Αριθμός προσκλήσεων : 1

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Οικονομική Υποστήριξη Εξωστρεφών Δράσεων 2023 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Αρ. Απόφασης 256.8.1/2023
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 31/12/2023

Επιστροφή