ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Κατάλογος προσκλήσεων

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα : ΕΠ Ψηφιακός Μετασχηματισμός


Αριθμός προσκλήσεων : 3

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Υλοποίηση προγραμμάτων επανακατάρτισης - αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων (reskilling-upskilling) των υπαλλήλων της Γενικής Κυβέρνησης» (3.1.1) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1152
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/05/2023 - 31/12/2023

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Υλοποίηση προγραμμάτων επανακατάρτισης - αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων (reskilling-upskilling) των υπαλλήλων της Γενικής Κυβέρνησης, στο πλαίσιο της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1241
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/06/2023 - 31/12/2023

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ (1η πρόσκληση) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 01
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 26/01/2023 - 31/05/2023

Επιστροφή