ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Κατάλογος προσκλήσεων

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα : Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του Δημόσιου Χώρου (Δράση: Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα - ID 16873)


Αριθμός προσκλήσεων : 1

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα - ID 16873 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/19751/131/ 28.02.2021
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 28/02/2021 - 08/04/2022

Επιστροφή