ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2022

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Πράσινο Ταμείο
Κατηγορία Δικαιούχων : ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2022
Στόχοι : Οι 10 άξονες προτεραιότητας του προγράμματος:
1. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE EL BIOS
2. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE TERRACESCAPE
3. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE IP 4 NATURA
4. ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE GRECABAT
5. ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE IP Adapt In GR
6. ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE IP CEI Greece
7. ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE PROWhIBIT
8. ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE PROFILE
9. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ)
10. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2022/02/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%A5%CE%93%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%A9%CE%9D-LIFE-2022.pdf
Προϋπολογισμός : 3.300.000,00 ευρώ
Θεσμικό πλαίσιο : Απόφαση με Αρ. Πρωτ.: 656, Κηφισιά 09/02/2022 6Φ4346Ψ844-ΥΘΘ (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τηλέφωνο: 210 5241919, 210 5241903
info@prasinotameio.gr
Ιστοχώρος προγράμματος : https://prasinotameio.gr/2022/02/09/%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%ba%ce%bf-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-life-2022/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2022/02/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%A5%CE%93%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%A9%CE%9D-LIFE-2022.pdf

Εκτύπωση   Προσκλήσεις