ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Κατάλογος προσκλήσεων

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα : ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2022


Αριθμός προσκλήσεων : 1

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης έργων LIFE για το 2022 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/03/2022 - 31/05/2022

Επιστροφή