ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Κατάλογος προσκλήσεων

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα : Ειδικό Πρόγραμμα προεργασίας για 2.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-29 ετών, περιοχών των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης


Αριθμός προσκλήσεων : 1

ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 16/2021 («Πρόγραμμα προεργασίας περιοχών των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης») (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Νο 16/2021
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 22/11/2021 -

Επιστροφή