ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

AMIF-Asylum, Migration and Integration Fund

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία Δικαιούχων :
Ιστοχώρος προγράμματος : https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en

Εκτύπωση   Προσκλήσεις