ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Κατάλογος προσκλήσεων

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα : AMIF-Asylum, Migration and Integration Fund


Αριθμός προσκλήσεων : 1

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : AMIF-Asylum, Migration and Integration Fund (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : AMIF-2020-AG-CALL-01
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 16/02/2021

Επιστροφή