ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Κατάλογος προσκλήσεων

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα : Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας (Εθνικό Δίκτυο Μονοπατιών)


Αριθμός προσκλήσεων : 1

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: MIS (ΟΠΣ) 5190260
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 31/01/2023 - 02/05/2023

Επιστροφή