ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Κατάλογος προσκλήσεων

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα : ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022


Αριθμός προσκλήσεων : 1

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΚΑΙΝΟΤΌΜΕΣ ΔΡΆΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΊΤΕΣ (2022) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ΦΠ&ΚΔ/ΑΠ4/2022
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 05/12/2022 - 05/05/2023

Επιστροφή