ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Κατάλογος προσκλήσεων

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα : ΠεΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021 - 2027


Αριθμός προσκλήσεων : 8

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (μεταφερόμενα έργα) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1926
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 03/07/2023 - 31/12/2023

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δομές παροχής βασικών αγαθών: κοινωνικό φαρμακείο, παντοπωλείο (συνεχιζόμενες δομές) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3970
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 25/09/2023 - 10/10/2023

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δομές υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών και καταπολέμησης έμφυλης βίας: Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Α.Π.: 6215, ΛΑΡΙΣΑ, 22/09/2023
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 25/09/2023 - 10/10/2023

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δομές αστέγων όπως Υπνωτήρια, Κέντρα Ημέρας (συνεχιζόμενες δομές) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 4192
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 20/09/2023 - 10/10/2023

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (συνεχιζόμενες δομές) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 4112
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 25/09/2023 - 10/10/2023

Προηγούμενη12Επόμενη

Επιστροφή