ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Κατάλογος προσκλήσεων

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα : ΕΠ Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΚΑ)


Αριθμός προσκλήσεων : 5

ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Κεντρικής Διοίκησης & Ο.Τ.Α (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5051
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 30/11/2023 - 31/12/2026

ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Κατασκευή νέων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 4912
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 26/10/2023 - 23/10/2025

ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Παρεμβάσεις εκτίμησης τρωτότητας και ανθεκτικότητας φραγμάτων έναντι ακραίων καιρικών φαινομένων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 8873
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 30/04/2024 - 30/04/2025

ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Κατασκευή - εκσυγχρονισμός δικτύων τηλεθέρμανσης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1687
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 19/05/2023 - 31/05/2024

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Παρεμβάσεις Υπογείωσης Eναερίων Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Δήμους (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2049
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/06/2023 - 31/08/2023

Επιστροφή