ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Κατάλογος προσκλήσεων

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα : ΕΠ Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΚΑ)


Αριθμός προσκλήσεων : 1

ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Κατασκευή - εκσυγχρονισμός δικτύων τηλεθέρμανσης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1687
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 19/05/2023 - 31/05/2024

Επιστροφή