ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Κατάλογος προσκλήσεων

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα : ΕΠ Μεταφορές


Αριθμός προσκλήσεων : 2

ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Ανάπτυξη Νησιωτικών Λιμενικών Υποδομών (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2411
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 21/10/2023 - 31/12/2027

ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Δικαιούχων του Προγράμματος (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1109
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 18/03/2023 - 31/12/2027

Επιστροφή