ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Κατάλογος προσκλήσεων

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα : European Youth Forum - Policy Programme


Αριθμός προσκλήσεων : 1

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Πρόσκληση δήμων για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2025 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 21/02/2021

Επιστροφή