ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 16/2021 («Πρόγραμμα προεργασίας περιοχών των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης»)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Ειδικό Πρόγραμμα προεργασίας για 2.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-29 ετών, περιοχών των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης
Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Εργασίας/ ΟΑΕΔ/ ΕΣΠΑ
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Πελοποννήσου
Αριθμός πρόσκλησης : Νο 16/2021
Κατηγορία Δικαιούχων : ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Το πρόγραμμα απευθύνεται σε
α) ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο)
β) επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), και επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου (στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Σπάρτης, Οιχαλίας και Καλαμάτας)
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Καταπολέμηση διακρίσεων (ΚΔΑΠ ΜΕΑ, βρεφονηπιακοί σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας , κέντρα διημέρευσης , συμβουλευτική υποστήριξη κλπ )
- Προώθηση της απασχόλησης
Σκοπός / Στόχος : Στόχος του προγράμματος είναι η προετοιμασία δύο χιλιάδων (2.000) εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που κατοικούν σε περιοχές αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου (στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Σπάρτης, Οιχαλίας και Καλαμάτας) 18-29 ετών, οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, σε εργασιακό περιβάλλον του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα ενόψει της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Η προετοιμασία δύο χιλιάδων (2.000) εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που κατοικούν σε περιοχές αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 14.000.000,00 € (2021: 500.000,00 ευρώ, 2022: 7.300.000,00 ευρώ, 2023: 6.200.000,00 ευρώ)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 22/11/2021  Λήξη:
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : https://www.oaed.gr/storage/apaskholisi/ap-88974-10112021-ada-9ml746mtlk-ido-proergasia.pdf
Επικοινωνία : ΟΑΕΔ
τηλ: 1555
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση