>ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Προγράμματα

Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠΕΝ/ ΤΠΔ/ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


Αριθμός προγραμμάτων : 4

Τίτλος προγράμματος : ΗΛΕΚΤΡΑ: Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημόσιων Κτιρίων (Πρόγραμμα - Πρόσκληση)
Κατηγορία προγράμματος : Δανεισμός από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.)
Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Τίτλος προγράμματος : ΗΛΕΚΤΡΑ: Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημόσιων Κτιρίων (Πρόγραμμα - Πρόσκληση)
Κατηγορία προγράμματος : Δανεισμός από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Τίτλος προγράμματος : ΗΛΕΚΤΡΑ: Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημόσιων Κτιρίων (Πρόγραμμα - Πρόσκληση)
Κατηγορία προγράμματος : Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας/ Πρόγραμμα Ηλέκτρα
Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Τίτλος προγράμματος : ΗΛΕΚΤΡΑ: Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημόσιων Κτιρίων (Πρόγραμμα - Πρόσκληση)
Κατηγορία προγράμματος : Προγράμματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)
Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Επιστροφή