ΕΕΤΑΑ-Νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ
Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ

 


Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Δήμου Αλεξάνδρειας


Νομική μορφή : Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)
Κατηγορία : Δ.Ε.Υ.Α.
ΑΦΜ : 090098321
Δ.Ο.Υ. : ΒΕΡΟΙΑΣ
Πρόεδρος : Τόκας Σωτήριος (Δημοτικός Σύμβουλος Αλεξάνδρειας)
Διεύθυνση : Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού 59300 Αλεξάνδρεια
Τηλέφωνο / FAX : 23330-27965 /
EMAIL : deyaal@otenet.gr
Website : http://www.deyaal.gr/

Στοιχεία μεταβολών

  • ΦΕΚ 1128Β/6/10-04-2012
  • Τροποποίηση συστατικής πράξης (Μετονομασία) της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) Δήμου Αλεξάνδρειας

  • ΦΕΚ 757Β/4/06-05-2011
  • Σύσταση του νπιδ ειδικού σκοπού με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) Δήμου Αλεξάνδρειας» με τη συγχλωνευση των Δημοτικών Επιχειρήσεων «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξάνδρειας», «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Πλατέος», «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αντιγονιδών» και Τμήματος «Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μελίκης-Βεργίνας».

Εκτύπωση