ΕΕΤΑΑ-Νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ
Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ

 


Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Φωκίδας


ΜΗ ΕΝΕΡΓΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ


Στοιχεία μεταβολών

  • 08-10-2015
  • Συγχώνευση του φορέα με την επωνυμία "Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Φωκίδας" στην Aνώνυμη Eταιρεία, με την επωνυμία «Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α.», διακριτικό τίτλο «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ»

  • ΦΕΚ 594Β/8/21-05-2001
  • Σύσταση του Συνδέσμου ΟΤΑ του Ν. Φωκίδας με τίτλο "Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Φωκίδας"

Εκτύπωση