ΕΕΤΑΑ-Νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ
Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ

 


Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής


Νομική μορφή : Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)
Κατηγορία : Ν.Π.Δ.Δ.
ΑΦΜ : 997779048
Δ.Ο.Υ. : ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Πρόεδρος : Παπασπύρου Σπυρίδων (Δημότης Αγίας Παρασκευής)
Διεύθυνση : Τέρμα Νότου 15342 Αγία Παρασκευή
Τηλέφωνο / FAX : 210-6002223, 6084264 / 210-6083923
EMAIL : paodap@agiaparaskevi.gr
Website : http://www.paodap.gr

Στοιχεία μεταβολών

  • ΦΕΚ 621Β/7/18-04-2011
  • Σύσταση του νέου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» λόγω συγχώνευσης των ΝΠΔΔ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» και «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».

Εκτύπωση