ΕΕΤΑΑ-Νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ
Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ

 


Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Γρεβενών


Νομική μορφή : Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)
Κατηγορία : Δ.Ε.Υ.Α.
ΑΦΜ : 099296089
Δ.Ο.Υ. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Πρόεδρος : Δασταμάνης Γεώργιος (Δήμαρχος Γρεβενών)
Διεύθυνση : 1ο χλμ. Γρεβενών-Κοζάνης 81 51100 Γρεβενά
Τηλέφωνο / FAX : 24620-25433 /
EMAIL : info@deyag.gr
Website : http://www.deyag.gr

Στοιχεία μεταβολών

  • ΦΕΚ 2025Β/1/09-09-2011
  • Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Γρεβενών, η οποία εγκρίθηκε με το Π.Δ. 270/1997 (ΦΕΚ 195/Α'/1997)

  • ΦΕΚ 195Α/1/02-10-1997
  • Σύσταση ενιαίας Επιχείρησης, Ύδρευσης Αποχέτευσης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Γρεβενών»

Εκτύπωση