ΕΕΤΑΑ-Νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ
Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ

 


Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Σπηλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου


Νομική μορφή : Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)
Κατηγορία : Ν.Π.Δ.Δ.
ΑΦΜ : 099479226
Δ.Ο.Υ. : ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Πρόεδρος : Τσιρινδάνης Εμμανουήλ (Δημοτικός Σύμβουλος Αγίου Βασιλείου)
Διεύθυνση : 74053 Σπήλι
Τηλέφωνο / FAX : 28320-22123 /
EMAIL :
Website :

Στοιχεία μεταβολών

  • ΦΕΚ 1765Β/2/05-08-2011
  • Διατήρηση του νπδδ με την επωνυμία «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Σπηλίου» ως αυτοτελούς

  • ΦΕΚ 486Β/8/27-04-2001
  • Σύσταση του νπδδ με την επωνυμία «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Σπηλίου»

Εκτύπωση