ΕΕΤΑΑ-Νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ
Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ

 


Αναπτυξιακή Δήμου Γρεβενών - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.


ΜΗ ΕΝΕΡΓΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ


Στοιχεία μεταβολών

  • ΦΕΚ 451ΑΠΟΦ. ΔΣ/1/10-10-2018
  • Λύση της “Αν.Δη.Γ. Α.Ε. ΟΤΑ”

  • ΦΕΚ 15057ΑΕ/1/31-12-2010
  • Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Δήμου Γρεβενών Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» και δ.τ. «Αν. Δη. Γ. Α. Ε. ΟΤΑ»

Εκτύπωση