ΕΕΤΑΑ-Νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ
Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ

 


Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγράφων


ΜΗ ΕΝΕΡΓΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ


Στοιχεία μεταβολών

  • ΦΕΚ 678Β/2/15-03-2016
  • Κατάργηση Δημοτικού Νομικού του Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ”, του Δήμου Αγράφων Νομού Ευρυτανίας

  • ΦΕΚ 1274Β/2/16-06-2011
  • Σύσταση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» με τη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου «Λαογραφικό - Ιστορικό Μουσείο Δήμου Ασπροποτάμου» και «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ»

Εκτύπωση