ΕΕΤΑΑ-Νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ
Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ

 


Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Άκτιου - Βόνιτσας


Νομική μορφή : Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)
Κατηγορία : Λιμενικό Ταμείο
ΑΦΜ :
Δ.Ο.Υ. : ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Πρόεδρος : Βίτσας Δημήτριος (Δημοτικός Σύμβουλος Ακτίου-Βόνιτσας)
Διεύθυνση : 30002 Βόνιτσα
Τηλέφωνο / FAX : /
EMAIL :
Website :

Στοιχεία μεταβολών

  • ΦΕΚ 87Α/1/16-06-2017
  • Σύσταση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Άκτιου-Βόνιτσας»

Εκτύπωση