ΕΕΤΑΑ-Νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ
Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ

 


Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Αλεξάνδρειας και κοινοτήτων Ν. Ημαθίας


ΜΗ ΕΝΕΡΓΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ


Στοιχεία μεταβολών

  • ΦΕΚ 822Β/15/10-12-1965
  • Σύσταση του Συνδέσμου Υδρεύσεως Δήμου Αλεξάνδρειας και κοινοτήτων περιοχής Ν. Ημαθίας

Εκτύπωση