ΕΕΤΑΑ-Νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ
Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ

 


Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Δελφών


ΜΗ ΕΝΕΡΓΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ


Στοιχεία μεταβολών

  • ΦΕΚ 21Β/5/14-01-2016
  • Λύση του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Δελφών»

  • ΦΕΚ 3559Β/1/31-12-2012
  • Σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ. στο Δήμο Δελφών με την επωνυμία "Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Δελφών" και αντικείμενο τους τομείς κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και παιδείας

Εκτύπωση