ΕΕΤΑΑ-Νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ
Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ

 


Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών


Νομική μορφή : Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)
Κατηγορία : Ν.Π.Δ.Δ.
ΑΦΜ : 997921948
Δ.Ο.Υ. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Πρόεδρος : Σιούλας Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος Γρεβενών)
Διεύθυνση : 51100 Γρεβενά
Τηλέφωνο / FAX : /
EMAIL :
Website :

Στοιχεία μεταβολών

  • ΦΕΚ 790Β/7/09-05-2011
  • Σύσταση του νπδδ με την επωνυμία "Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών"

Εκτύπωση