ΕΕΤΑΑ-Νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ
Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ

 


"ΟΡΦΕΑΣ" - Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Δήμου Αγιάς


ΜΗ ΕΝΕΡΓΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ


Στοιχεία μεταβολών

Εκτύπωση