ΕΕΤΑΑ-Νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ
Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ

 


Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μελιβοίας


ΜΗ ΕΝΕΡΓΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ


Στοιχεία μεταβολών

  • ΦΕΚ 70Απόφ. ΔΣ//19-04-2013
  • Λύση της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης δήμου Μελιβοίας

Εκτύπωση