ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ιχτιάρ Μαχαλά (Ροδόπης)

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού και προσάρτησή του στην κοινότητα Κιμμερίων

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Ιχτιάρ Μαχαλά (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης

ΦΕΚ 345Α - 10/12/1949

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Ανθηρόν

Ανθηρόν (Ξάνθης)

ΦΕΚ 345Α - 10/12/1949

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Ιχτιάρ Μαχαλά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Κιμμερίων και προσαρτάται στο δήμο Ξάνθης

Εκτύπωση   Αρχείο csv