ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ερρινεή (Τσετσεβά) (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Ερινεού

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα του δήμου Ερινεού

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός καταργείται

Λαμπίρι (Αχαΐας και Ήλιδος)

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζήριας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Λαμπίρι (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 125Α - 07/05/1931

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Ερινεός

Ερινεός (Αχαΐας)

ΦΕΚ 125Α - 07/05/1931

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Λαμπίρι

Λαμπίριον (Αχαΐας)

ΦΕΚ 267Α - 04/12/1996

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Ζήριας και ορίζεται έδρα του δήμου Ερινεού

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Εκτύπωση   Αρχείο csv