ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Μπούτια (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Ιναχίας

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός καταργείται

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού και προσάρτησή του στην κοινότητα Πασσιά

16/05/1928

Ο οικισμός καταργείται

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπουτίων

Ο οικισμός ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπουτίων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Μπούτια (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 16Α - 19/02/1960

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Ήρα

Ήρα (Αργολίδος)

ΦΕΚ 16Α - 19/02/1960

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Μπούτια

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Ήρας και προσαρτάται στο δήμο Άργους

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Εκτύπωση   Αρχείο csv