ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Πλέσια Τσαρκοβίστης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Ο οικισμός ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλεσίων Τσαρκοβίστης

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Πλεσίων Τσαρκοβίστης και προσαρτάται στην κοινότητα Μπαουσιούς

ΦΕΚ 412Α - 22/11/1926

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Μπαουσιούς και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλεσίων Τσαρκοβίστης

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Αγία Αναστασία

Αγία Αναστασία (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Πλέσια Τσαρκοβίστης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Αναστασίας και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Εκτύπωση   Αρχείο csv