ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Νουνεσάτιον (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Ο οικισμός ορίζεται έδρα της κοινότητας Νουνεσατίου

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Νουνεσάτιον (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 129Α - 04/05/1951

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Νουνεσατίου και προσαρτάται στην κοινότητα Ψάκας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Ψάκας και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Εκτύπωση   Αρχείο csv