ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ψάκα (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Ο οικισμός ορίζεται έδρα της κοινότητας Ψάκας

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Ψάκα (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

14/03/1971

Στον οικισμό προσαρτάται ο καταργούμενος οικισμός Νικολίτσι της κοινότητας Ψάκας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Ψάκας και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου

Εκτύπωση   Αρχείο csv