ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κιλινδίρ (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Ο οικισμός ορίζεται έδρα της κοινότητας Κιλινδίρ

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Καλίνδοια

Καλίνδοια (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Κιλινδίρ

ΦΕΚ 356Α - 09/10/1926

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα της κοινότητας Χερσόβου

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Καλίνδοια (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Χέρσου και προσαρτάται στο δήμο Χέρσου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Χέρσου και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Εκτύπωση   Αρχείο csv