ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Αποστολάρ (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 48Α - 05/03/1919

Ο οικισμός προσαρτάται στην κοινότητα Καρά Μπουνάρ

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Απόστολοι

Απόστολοι (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 346Α - 04/10/1926

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Αποστολάρ

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Άνω Απόστολοι

Άνω Απόστολοι (Θεσσαλονίκης)

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Απόστολοι

Απόστολοι (Κιλκίς)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

Άνω Απόστολοι (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 341Α - 08/10/1934

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Άνω Απόστολοι (Κιλκίς)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Μαυρονερίου και προσαρτάται στο δήμο Πικρολίμνης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Πικρολίμνης και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Εκτύπωση   Αρχείο csv