ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Άνω Παπράτσκον (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Ο οικισμός ορίζεται έδρα της κοινότητας Παπράτσκου

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Άνω Φτεριάς

Άνω Φτεριάς (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Άνω Παπράτσκον

Πτεριά (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Πτεριά (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

Άνω Φτεριάς (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Πτεριά

Πτεριά (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Άνω Φτεριάς

Πτεριά (Καστοριάς)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Πτεριάς και προσαρτάται στο δήμο Αλιάκμονα

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Μεσοποταμίας και προσαρτάται στο δήμο Καστοριάς

Εκτύπωση   Αρχείο csv