ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κόρτσιστα (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 259Α - 29/12/1918

Ο οικισμός ορίζεται έδρα της κοινότητας Κορτσίστης

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Πολυάνεμον

Πολυάνεμον (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Κόρτσιστα

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Πολυάνεμον (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 350Α - 23/12/1953

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Πολυανέμου και προσαρτάται στην κοινότητα Ιεροπηγής

ΦΕΚ 325Α - 30/11/1955

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Ιεροπηγής και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Κυριακής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Κυριακής και προσαρτάται στο δήμο Ακριτών

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ακριτών και προσαρτάται στο δήμο Νεστορίου

Εκτύπωση   Αρχείο csv