ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κόκλα (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Ξενίας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ξενίας και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κόκλα (Ηλείας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Ηλείας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Κόκλα (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Ηλείας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Βουπρασίων και προσαρτάται στην κοινότητα Καπελέτου

ΦΕΚ 144Α - 28/06/1919

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Καπελέτου και προσαρτάται στην κοινότητα Ζόγκας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Πηγάδιον

Πηγάδιον (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Κόκλα

ΦΕΚ 427Α - 07/12/1929

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Καστρακίου και προσαρτάται στην κοινότητα Τραγανού

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Πηγάδιον (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 417Α - 30/11/1932

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Τραγανού και προσαρτάται στην κοινότητα Καστρακίου

ΦΕΚ 98Α - 04/05/1979

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Μελίσσης και προσαρτάται στην κοινότητα Τραγανού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Τραγανού και προσαρτάται στο δήμο Τραγανού

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Τραγανού και προσαρτάται στο δήμο Πηνειού

Εκτύπωση   Αρχείο csv