ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Τσιμπάτα (Αχαΐας)

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Φαρών

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Τσιμπάτα (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Φαρών και προσαρτάται στην κοινότητα Καλάνιστρας

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Καλάνιστρας και προσαρτάται στην κοινότητα Μπαρδικώστα

ΦΕΚ 203Α - 03/10/1928

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Μπαρδικώστα και προσαρτάται στην κοινότητα Μοίρας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Τσιμπάτα (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Ο οικισμός καταργείται

Εκτύπωση   Αρχείο csv